Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a ambauto.hu weboldal kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.
A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

1. ADATKEZELŐ

Az adatok kezelője a AMB Autó-Motor Bázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/postázási cím: 1201 Budapest, Előd u. 82.; adószám: 12964280-2-43
Elérhetőség:
Tel: +36 ( 1 ) 421 0757
+36 (30) 974 9170
Email: INFO@AMBAUTO.HU
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 712253

2. A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldal-letöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

A weboldalon a látogató az ajánlatkérő webes űrlap kitöltése során önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:
1. Vezetéknév
2. Keresztnév
3. Email-cím
4. Telefonszám
5. Cégnév
A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A személyes adatok kezelésének célja
a felhasználóval való kapcsolattartás;
a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
felhasználói elégedettség tesztelése és mérése;
az e-mail hírlevélre feliratkozók számára heti hírlevél értesítések küldése.
Árajánlat küldése a felhasználó számára
A felhasználó leiratkozni a “Leiratkozás” gomb/felirat megnyomásával tud az e-mailben, időtől függetlenül.
A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

4. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 15 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a INFO@AMBAUTO.HU e-mail címen, az ügyvezetőnek címezve lehet bejelenteni.

5. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. Kivételt képez, hogy az adatokat kizárólag a felhasználó által leadott adatokat az email hírlevél , megrendelések teljesítése céljából az adatkezelő a következő félnek átadja:

Tárhely szolgáltató:

Név: Onemedia Kft.
Cím:1201 Budapest, Vágóhíd utca 4.
Email: info@onesoft.hu

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a INFO@AMBAUTO.HU e-mail címen, az ügyvezetőtől  ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli.

7. A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA

Név: Onemedia Kft.
Cím:1201 Budapest, Vágóhíd utca 4.
Email: info@onesoft.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-271783,

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az AMB Autó-Motor Bázis Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

2020.03.02